Koło PZW Bielawa
http://www.bielawa.pzw.org.pl

Aktualności

Ważna informacja!!!

Aktualności | 2020-08-01 | Publikujący: Koło Bielawa

Dla przypomnienia.

Wydział Środowiska i Rolnictwa , informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmianie ulegają przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb .

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2168) w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów z tym dniem traci moc.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obowiązkowi rejestracji podlegają

jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.