Koło PZW Bielawa
http://www.bielawa.pzw.org.pl

Składki

Składki 2017

Składki | 2017-01-11 | Publikujący: Koło Bielawa

 

 

 

1 Składka członkowska podstawa 86,-
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia
4) Kobiety od 60 roku życia
43,-
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
12,-
5 Legitymacja członkowska:
1) członek zwyczajny PZW
2) członek uczestnik PZW
5,-
(nie wnosi opłaty)

 

 

Uwaga:

 1. Ze składek członkowskich przeznacza się 2% na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży.

 2. Jednodniowe opłaty za wędkowanie obowiązują na wodach tych Okręgów, na których zostaną wpłacone i nie obowiązują na nie ulgi.

 

Inne świadczenia:

 • opłata za egzamin na kartę wędkarską: 30 zł, członek uczestnik – bezpłatnie*.

 • Wysokość opłat za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe,

 • członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki – Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 43/2016 z dn. 30.11.2016 r.
  Warunkiem korzystania z powyższej Uchwały jest opłacenie przez współmałżonka składki członkowskiej na 2017 rok oraz posiadanie zezwolenia „ZR_JEDNOROCZNE”.

 •  

   * Uchwała nr 23-2010 z dnia 17.11.2010 r. Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

 

Tabela składek na rok 2017

 

L.p. Rodzaj składki Wartość
1 Roczna składka okręgowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód
Uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych O. PZW Wałbrzych


a) podstawowa 140,00

b) ulgowa 50%
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat (decyduje rocznik)
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
70,00

c) dla członka uczestnika 20,00

d) ulga 75%
- dla odznaczoncyh złotą odznaką PZW
35,00

e) ulga 100%
- dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami
- dla członków honorowych PZW
- dla członków PZW od 80 roku życia
0,00
2 Składki okresowe upoważniające do wędkowania na wodach
Ogólnodostępnych O. PZW Wałbrzych


a) dla członków PZW – 1 dzień 20,00

b) dla członków PZW – 3 dni 50,00
3 Opłaty okresowe upoważniające do wędkowania na wodach
Ogólnodostępnych O. PZW Wałbrzych


a) dla niezrzeszonych – 1 dzień 40,00

b) dla niezrzeszonych – 3 dni 100,00
4 Opłata roczna (dla niezrzeszonych i obcokrajowców), uprawniająca
Do wędkowania na wodach ogólnodostępnych O. PZW Wałbrzych
350,00